τεσσαρακονταέτις

τεσσαρακονταέτις
-ιδος, ἡ, Α
βλ. τεσσαρακονταετής.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τεσσαρακονταέτης — ο, ΝΑ, και θηλ. τεσσαρακονταέτις, ιδος, Α βλ. τεσσαρακονταετής …   Dictionary of Greek

  • τεσσαρακονταετής — ές και ως ουσ. τεσσαρακονταέτης και τεσσαραρακοντούτης, ο, ΝΜΑ, και τ. θηλ. τεσσαρακοντούτις Ν, και αττ. τ. αρσ. τετταρακοντούτης και τ. θηλ. τεσσαρακονταέτις, και τεσσαρακοντοῡτις, ούτιδος, ΜΑ 1. αυτός που έχει ηλικία σαράντα χρόνων, σαραντάρης… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”